Sunday, June 14, 2015

नेपाली काँग्रेस (मोदीवादी)

नेपाली काँग्रेस का सबै मधेसी त्यो पार्टी बाट अलग भएर एउटा नेपाली काँग्रेस (मोदीवादी) खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ। मोदीवाद भनेको लोकतंत्र र विशेष गरी आर्थिक क्रांति हो। मोदीवाद भनेको double digit growth rate को फोर्मुला हो। बहुत हुवा अत्याचार, अब ना सहो मधेसी।


No comments: