Saturday, June 27, 2015

नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र र काँग्रेस एमाले को संघीयता

पञ्चे हरु जुन कुरा प्रजातन्त्र हुँदै होइन त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्थे: नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र। काँग्रेस र एमाले का बाहुन हरु जुन कुरा संघीयता नै होइन त्यसलाई संघीयता भन्ने गर्छन। लाज मर्दो छ।नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र र काँग्रेस एमाले को संघीयता ---- उस्तै उस्तै हो। कहिले ५ विनास क्षेत्र को प्रस्ताव त कहिले सात अंचल को प्रस्ताव। वाक्क लाग्दो। 

No comments: