Sunday, June 14, 2015

संघीयता र लोकतंत्र मा बेइमानी आर्थिक क्रांति पर पर सार्नु हो

संघीयता र लोकतंत्र मा बेइमानी आर्थिक क्रांति पर पर सार्नु हो। नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता भन्ने हरु ले जिति राखेको अवस्था छ। १-२ लाख खस ले ६०-७० लाख खस लाई गुमराह पारेको अवस्था छ। 
No comments: