Tuesday, June 16, 2015

उपेन्द्र अशोक मिलन: तेस्रो शंकाउपेन्द्र को पार्टी मा १० सांसद, अशोक को पार्टी मा ५ --- तर केन्द्रीय समितिमा उपेन्द्र को तर्फ बाट ७०, अशोक को तर्फ बाट १००।

लौ डुबायो उपेन्द्रले।

उपेन्द्र को नया पार्टी मा शंका गर्नु पर्ने एक बुंदा
उपेन्द्र यादव फेरि ठगिन लागेको हो?

एकीकरण सभामा जे देखियो

No comments: