Thursday, June 18, 2015

कृष्ण पहाड़ी ले मानव अधिकार नबुझेको

२००५-०६ ताका को एक जना हीरो --- कृष्ण पहाड़ी। अहिले आएर उ त मानव अधिकार के हो भन्ने नबुझेको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा उदांग भएको छ। गेरुवा वस्त्र सुहाएन।


No comments: