Wednesday, December 30, 2015

जातपात का कुरा

अहिले मधेस मा सब एक भएर अगाडि बढ्ने समय हो। अहिले बैकवर्ड फॉरवर्ड गर्दै बस्ने समय होइन। नेपालमा सबै मधेसी बैकवर्ड। आरक्षण को फोर्मुला त कानुन हो, संविधान होइन। अहिले संघर्ष संविधान को छ। संविधान मा समानुपातिक समावेशी घुसाउनु छ। त्यहाँ सबै एक होऊँ।


No comments: