Friday, December 25, 2015

अहिलेको सीमांकन बाँदर को हात मा नरिवल

अहिलेको सीमांकन बाँदर को हात मा नरिवल। बाँदर अर्थात सनातनी।


No comments: