Wednesday, September 23, 2015

मधेस को भाग १० वर्ष मा ६०% पुग्छ

पहाड़ बाट तराई झर्ने जुन क्रम (trend) छ त्यो हेर्दा मलाई लाग्छ मधेस को भाग १० वर्ष मा ६०% पुग्छ। अहिले ५०% छ। भने पछि जनसंख्या समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र मधेस का लागि माग गरिएको हो कि मधेसी का लागि? शहीद हुँदैछ मधेसी फाइदा हुन्छ पहाड़ी लाई।


No comments: