Tuesday, December 22, 2015

एक मधेस दो प्रदेश भनेको एक मधेस दो प्रदेश, No If No But

एक मधेस दो प्रदेश भनेको एक मधेस दो प्रदेश, No If No But.

मधेसी क्रांति ३ को पहिलो र अंतिम एजेंडा नै यही हो। २०४६ मा वीरेन्द्र ले बहुदल मा बार्गेनिंग गरेका हुन? मधेस भनेको भुगोल हो।
No comments: