Sunday, September 27, 2015

सीके राउत लाई नेपाल सेना बारे वचन

प्रहरी त प्रदेश को हुन्छ। मधेस मा थरुहट प्रदेश मा मधेसी र थारु लाई चित्तबुझ्दो प्रहरी फ़ोर्स बन्दैन भने भोलि त्यो केंद्र सरकार को होइन प्रदेश सरकार को गलती हुनेछ। रह्यो नेपाल सेना को कुरा। नेपाल सेना पनि नेपाल को जनसंख्या झल्किने किसिमको हुनेछ। म सीके राउत लाई त्यस कुराको आश्वासन दिँदैछु। लोकतंत्र को ताकत हो त्यो। संसद ले आदेश दिएको बलमा। हुन्छ।

मधेस लाई सीके राउत को खाँचो आज छ, १० वर्ष पछि होइन


No comments: