Monday, September 21, 2015

मधेस मा सुनामी आइसक्यो

कर्फ्यू भुत्ते खुकुरी भइसक्यो 
काम नलाग्ने 
मधेस मा सुनामी आइसक्यो 
जनप्रलय 
जसले जलाउँछ पनि बगाउँछ पनि 
तिम्रो सिंह दरबार 
र तिम्रो सिंह संविधान 


No comments: