Thursday, September 24, 2015

मधेसी एकता को प्रत्यक्ष असरमधेसी एकता को प्रत्यक्ष असर यो परेको छ कि मधेसमा काँग्रेस प्रजा परिषद भएको छ। एमाले क्षत बिक्षत छ। माओवादी गायब हुन्छ हुँदैन बाबुराम को हात मा छ। गच्छेदार लाई उपेन्द्र ले छोड़े जस्तै प्रचंड लाई बाबुराम ले छोड्छन भने भविष्य छ होइन भने प्रचंड संघीयता/समावेशीता को कमल थापा नै हो। प्रतिगामी मान्छे।

चार वटै मधेसी पार्टी फुल्की फुले जस्तो फुलेर चार गुणा भएका छन। त्यो एकता को कमाल हो। अझ फुल्न बाँकी छ। अर्को चार गुणा फुल्छ। 

व्यवस्था परिवर्तन हुँदा सारा पंचायत सिमटेर एउटा सानो राप्रपा बन्छ। तीन बाहुन दल ले बरु एकीकरण गरे हुन्छ। Indistinguishable भैसके।

No comments: