Wednesday, February 17, 2016

वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्ने तरिका


  • मारिएका लाई शहीद घोषणा 
  • शहीद परिवार लाई १० लाख 
  • घाइते लाई उपचार खर्च 
  • ६ महिना दौरान को सरकारी तथा निजी क्षेत्र मा शुल्क र जरिवाना लिन नपाउने, ऋण मा ब्याज जोडन नपाउने, लाइसेंस आदि renew गर्न केही हप्ता समय दिने 

No comments: