Monday, January 18, 2016

हिंदी भाषा र एक मधेस दो प्रदेसअहिले यो सात प्रदेस को नक्शा मा जानुपर्ने हुन्छ। एक मधेस दो प्रदेस मा सरकारी कामकाजको भाषा हिंदी थपिन्छ। तर हिंदी प्रदेस को भाषा मात्र रहँदैन। केन्द्र मा नेपाली र हिंदी समकक्ष रहनु पर्दछ। हिंदी मधेसी पहिचान को केंद्र मा रहेको छ।

क्रांति को यथार्थ: सनातनी शैतान रावण सँग कति राउंड वार्ता भएको हो?

४ करोड़ नेपाली नागरिक नेपालमा छन। २ करोड़ नेपाल बाहिर। त्यो दुई करोड़ मध्ये डेढ़ करोड़ बढ़ी भारत मा होला। काम खोज्दै जाने प्रमुख देश भारत। हिंदी भाषा मधेसी लाई मात्र चाहिएको होइन। १० वर्ष भित्र नेपाल बाट अमेरिका बेलायत जाने अधिकांश भारत जान थाल्नेछन्।

हिंदी भाषा नेपाली भाषा को समकक्ष नबने सम्म नेपालमा मधेसी ले समानता पाउँदैन। 

No comments: