Friday, January 22, 2016

जबज बाट शपस सम्म को एमाले को यात्रा

जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यो पुरानो कुरा। एमाले त अब शपस मा छ। शक्ति पैसा र सनातनी नस्लवाद। दशक बढ़ी काटिसक्यो। त्यहाँ पुगेको। एउटा सिद्धांतहीन छाड़ा पार्टी।




No comments: