Saturday, June 19, 2021

आर्थिक क्रांति फोर्मुला: शिक्षा, स्वास्थ, संरचना (infrastructure) र Ease Of Doing Business

केरल शिक्षा र स्वास्थ्य मा धेरै अगाडि छ तर शिक्षित मानिस हरु काम गर्न खाड़ी देश जान्छन किनभने उद्यमी (entrepreneur) मैत्री पालिसी हरु को कमी छ। त्यो कमजोरी हो।

Ten of these areas—starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency—are included in the ease of doing business score and ease of doing business ..........   
८०-२० 

२०% का लागि खान अकादमी र ऑनलाइन जॉब। ८०% का लागि तरकारी खेती। देश लाई प्रति व्यक्ति आय १,००० डॉलर बाट २०,००० सम्म लगेर विकसित देश बनाउन।  

No comments: