Tuesday, February 23, 2016

Madagascar

भारत ले नेपालको आतंरिक राजनीति मा चासो लियो भनेर काठमाण्डु मा शिकायत गरिन्छ।

एउटा देश छ म्याडगास्कर। हिन्द महासागर मैं हो त्यो पनि। त्यो देशलाई नेपालको आतंरिक राजनीति मा मतलब नभएको मात्र होइन। उसलाई नेपाल भन्ने देश छ एउटा भन्ने पनि थाहा छैन। अत्तोपत्तो छैन।

जाओ म्याडगास्कर को बेस्ट फ्रेंड बनाओ।


No comments: