Tuesday, April 21, 2015

Rigging Electronic Voting Machines: Possible

बाग्लुंग उप चुनाव मा धाँधली भएको नभएको मैले भनिरहेको छैन --- मलाई थाहा भएन। तर electronic voting machines को प्रयोग ले धाँधली रहित चुनाव गराउँछ भन्ने कुरा पुर्ण सत्य होइन। गूगल मा "electronic voting machines rigged" भनेर सर्च गर्नुस्।

 

No comments: