Thursday, December 06, 2007

माअोवादीलाई Triangulate गर्दा दुवै हातमा लड्डु


माअोवादीलाई Triangulate गर्दा दुवै हातमा लड्डु

माअोवादीलाई triangulate गर्नु भनेको के? उनीहरूको पिहलो िवन्दु िथयो कम्युिनष्ट तानाशाहीसात पार्टीत्यितन्जेल बहुदलीय प्रजातन्त्र संवैधािनक राजतन्त्रमा िथएत्यो दोस्रो िवन्दु िथयोतेस्रो िवन्दुबन्यो संिवधान सभाअिन राजनीित अगािड सर्योलोकतान्त्िरक गणतन्त्र िमलनिवन्दु बनेको

त्यसै गरी केही अरु बुँदाहरूमा तेस्रो िवन्दु खोज्दै अगािड बढ्नुपरेको अवस्था

उनीहरूले तुरुन्त गणतन्त्र मागेगणतन्त्र अिहले नै जाने िनधो गर्ने तर घोषणा चािहं चुनावपिछ गर्ने्त्योहो िमलनिवन्दुपुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन मधेशी जनजाितको माग होत्यो पुरा हुनैपर्छबाहुनक्षेत्रीले मधेशी जनजाितलाई नेतृत्व िदने जमाना गयोबरु संिवधान सभामा समीकरण बन्छकाँग्रेस, एमाले माअोवादी जस्ता बाहुन पार्टीहरूलाई मधेशी जनजाितको भोट चािहएको भने अा अाफ्नो िलस्टमापिहलो ५० जनामा टन्न मधेशी जनजाित राख्नेत्यो हो तिरका

Triangulate गर्नुपर्ने issue अरु पिन छन्१० वर्षको गृहयुद्लाई सल्ट्याउने तिरका हो दक्िषण अफ्िरकामा जस्तो truth and reconciliation commission। त्यस्तै एउटा land reform commission, अिहले िववादमा रहेका जग्गाको स्वािमत्व त्यस किमशनलाई िदने, अिन संिवधान बनेपिछको संसदीय चुनावमा पार्टीहरू जनताकोमा जाने, जनताले िनर्णय गर्छ हदबन्दी जस्ता कुरा।

माअोवादीको मधेशीलाई देिखनसहने चालढाल

मधेशी पार्टी र मधेशी नेताहरूलाई देिखनसहने माअोवादीको चालढाल छ। छुट्टै जनजाित पार्टीहरू खुल्न थालेको त्यही भएर हो। ितमीहरू अिधकार त लेउ तर नेतृत्व बाहुनहरूकै मान भन्नमा माअोवादी अरु ठुला पार्टीभन्दा कम छैनन्।

मधेशी जनािधकार फोरमको मधेसी जनाधार देखेर तर्सेको माअोवादी।

संिवधान सभाको चुनाव हुन्छ अिन माअोवादीको बहुमतको सरकार बन्छ भन्ने प्रचण्डको शायद िदवास्वप्न िथयो। त्यो त मधेशी क्रान्ितभन्दा अगािड पिन हुने अवस्था िथएन। अर्कै बाहुनवादी कम्युिनष्ट पार्टी एमालेले पिन माअोवादीलाई पत्याउन नसकेको अवस्था छ।

अिहले माअोवादीको सबैभन्दा उत्तम option हो गुण्डागर्दी समाप्त गर्नु, अिन संिवधान सभामा एमालेको जुिनयर पार्टनर बन्ने प्रयास गर्नु। २०% भन्दा बढी मत कुनै पिन पार्टीले ल्याउँदैन।

गौेेर घटनाको अािधकािरक छानबीन

माअोवादीले रौतहटका स्थानीय मधेशी पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई ताकेको छ। उनीहरूलाई मुछेको छ।

गौर नहुनुपर्ने घटना िथयो। लहान नहुनुपर्ने िथयो। नेपालगञ्ज नहुनुपर्ने िथयो। भैरहवामा फोरमको सभा माअोवादीले निबथोल्नुपर्ने िथयो। सबभन्दा नहुनुपर्ने त १० वर्षको गृहयुद्ध हो। माअोवादीले गौरको जुन प्रितशोधात्मक रवैया देखाएको छ, त्यो truth and reconciliation commission को स्िपिरट िवपरीतको हो।

मधेशी मोर्चा

सबै मधेसी पार्टी एउटै मोर्चामा मोर्चाबन्द हुने छाँटकाँट देिखइरहेको छैन। तर दुई वटा मोर्चा चािहं बन्छ जस्तो छ।

सबैभन्दा ठुलो Triangulation

Democratic republic of state funded parties: पुग्नुपर्ने ठाउँ त्यो हो। त्यहाँ पुिगएन भने माअोावादीले तत्काल माने पिन long term मा अर्को क्रान्ित गर्ने कुरा गिररहने छ।


पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन िवरूद्धका कुतर्कहरु
प्रभाकर, लीलामिण, अाले मगरलाई भेंट्दा
माअोवादीलाई Triangulate गर्नुपर्ने भएको छ

In The News

SPA leaders smell a rat in Prachanda’s call for alliance with ‘nationalist royalists’ Kantipur
Nepal, India to control cross-border crimes in central Terai a meeting organised Thursday by the Home Ministry in Birgunj with the security agencies in the Indian state of Bihar ..... Joint-secretary at the Home Ministry, Mod Raj Dotel, had led the Nepali side in the meeting attended by IGPs of the Nepal Police and the Armed Police Forces, regional administrators and chief of the security agencies in the eight districts. ..... Director General of the Bihar Police, Aashish Rajan ...... the Nepali side has also requested the Indian security officials to control terror unleashed by Indian criminals in Nepal.
Four arrested in Siraha, Morang with unauthorised firearms
Royalists can never be nationalists: Home Minister
UML, Maoists agree to iron out differences
MPRF-Sadbhavana strike cripples life across Rautahat the sixth consecutive day today due to indefinite traffic strike jointly called by Madhesi People’s Rights Forum (MPRF) and Nepal Sadbhavana Party- Ananda Devi (NSP-A). ...... the strike has not affected traffic in Mahendra Highway. ....... The strike would continue unless the administration drops the charges ....... the Maoists had registered complaints against more than one hundred persons for their alleged involvement in the carnage. Earlier, the police had declined to register the names citing that it was revengeful. However, the Maoists finally registered complaints against the alleged NSP-A and the MPRF activists at the district police office on November 19.
Two dozen nabbed in Bara, Sarlahi with unauthorised arms, explosives The Area Police Office, Haripur informed that they were arrested following a tip-off.
Four agitating groups in Terai form front a faction of the Madheshi People’s Rights Forum led by Bhagya Nath Gupta and groups related to the Dalits and nationalities, announced the front called “Broader Madheshi Rastriya Morcha”. ..... Gupta said that the front was formed as the scattered agitation was not yielding desired results in the Terai. ..... Joint Tharu National Front and Limbuwan, Khumbhuwan groups would also join the joint front. ...... he clarified that they will not forge an alliance with the armed outfit in the Terai, which have been demanding a separate state.
‘60pc PLA troops will pass verification’

Prachanda for tie-up with ‘nationalist’ royalists Kantipur Prachanda, in an informal meeting with editors in the capital later in the day, said that the election was necessary to impart motion to society and the country. "We have realized that the election is necessary," Prachanda said, "Our expectation is that elections will provide us an opportunity to reform our cadres."
Converging views on federal model almost unanimous view that ethnicity, language, culture and territory should be the basis of the future federation. There is also a convergent view on the future constitution. ....... a group of democrat think-tanks led by Narahari Acharya of Nepali Congress (NC) has proposed a model of federalism on the basis of five keystones, namely -territory, population, language, economic interrelation and cultural identity. NC has owned the same model as the party's stance. ........ CPN-UML wants to make caste-based demography; use of mother tongue; culture and geography as the main basis of future restructuring of the country ....... The NC, UML and Maoists tentatively advocate three languages-Nepali as language of the nation; English as an international language; and one more provincial language (may be more) in each state.
‘Madhesh Rakshya Bahini’ in public Over 100 cadres in azure jackets with the organization's logo on the front marched in various parts of the city. The "march-past" that began from Ranighat went through various parts of the city and returned to the same place, where a corner meet was organized. ....... Addressing the meeting, central level leader of the party Bharat Prasad Gupta, district chairman Nijamuddin Samani and secretary Shiva Patel welcomed the cadres to sincerely go to the "field of work". ........ members of the brigade would be mobilized in the Madhesh movement in order to control and make it disciplined ..... such activists would be trained with physical exercise, judo and martial art skills and other baton battles.
Maoists on path to improve themselves, claims Prachanda Prachanda said that if the Nepali Army came forward at this juncture with the claim to set things right, “that (effort) would not last even a week.” ...... The Maoist Supremo warned that “if circumstances required further killings, then not one or two but thousands would be killed in a single day.” ..... Saying that PM Koirala has not been able to hold elections despite his claim that he would resign if he cannot hold the elections, Prachanda went on to claim that the PM’s intention to hold elections were similar to that of King Gyanendra.
NC should go for polls without Maoists: Sujata Koirala Claiming that the present political stalemate could not be resolved through talks, Prime Minister Gririja Prasad Koirala’s daughter remarked that the impasse would find an outlet if the elections were held without the Maoists or the NC agrees to appoint the Maoist Chairman, “who cannot win the elections”, as the country’s president.
मधेस बाहिनी र्सार्वजनिक बाहिनीका लागि सदस्यता वितरण थालिएको बताउ“दै उनले देशभरि करिब २३ हजार कार्यकर्ता रहेको उनले दाबी गरे । ..... यसैगरी ब्ाा“केमा मधेस रक्षा बाहिनीमा १ सय १ युवा मंगलबार आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये दर्ुर्ुइ महिला छन् । ..... बाहिनीको मानपुरमा आयोजित सम्मेलनमा ती युवालाई संगठनका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गुप्ताले पोसाक उपलब्ध गराए । अवकाशप्राप्त प्रहरी बब्बु सिंह जिल्ला बाहिनीका प्रशिक्षक/ संयोजक रहेको सद्भावना नेता राजकिशोर मिश्रले बताए ।

NSP makes its ‘Bahini’ public; Limbuwan train their cadres NepalNews The Nepal Sadbhavana Party (NSP) has unveiled its militant youth wing called Madhes Raksha Bahini. Clad in similar sky-blue jackets, 122 cadres of the Bahini held a parade in Birgunj on Tuesday, according to party district secretary Shiva Patel. He said the Bahini would be working for the rights of Madhesi community and conducting campaigns to end irregularities in government offices and social anomalies. He said they were trained in self-defense tactics like using lathis, judo and karate. He claimed there were 23,000 such members across the country. Former minister and chief of the NSP Rajendra Mahato had been stating that his party was forming such youth wing since last few months. ........ Limbuwan State Council, which has been struggling for autonomous Limbu region in the eastern region of the country, has said that it has given military training to 6000 cadres. ...... the organisation has provided them with basic one month training in a jungle in the eastern hilly districts. Jhapa district secretary of the Council Dhanraj Subba said they were preparing to give another phase of training soon. ...... Cadres aged between 18 to 40 years have been trained on using weapons, and other guerrilla tactics
Preparations underway to build political mechanisms at local bodies a provision of forming political mechanism from among the parties represented at the interim parliament.
NC making another effort to convince Maoists

Election is not a magic solution to all problems, claims Prachanda NepalNews Prachanda said that holding election without resolving issues of conflict victims and others would be meaningless. ...... Madhav Kumar Nepal said that the current government cannot hold the election given its style of functioning. Nepal accuses NC of dilly dallying over election issue there will be acute political crisis if election is not held within mid-April 2008.
PM hopes to end deadlock soon
Minister Gupta claims govt will pay dues of NOC
Maoists take disciplinary action against two MPs According to Hari Bhakta Kandel, aka Prateek, who is the coordinator of the party's Bhojpura State Committee, the two MPs – Ram Ashram Ram from Parsa and Satya Narayan Bhagat from Rautahat – have been found flouting party's policy. ...... the two MPs have been accused of flouting party discipline and attempting to disrupt meetings of district committees. He warned of further action if they continued with 'anarchic' behavior
Nepali Congress will not go for fully proportional system: Shekhar Koirala "The country may disintegrate if there is proportional election on the basis of ethnic line, the people's right may also get trampled" ....... even if the demand of the Maoists for fully proportional representation system and immediate declaration of republic is fulfilled, it is very much possible that they would make other excuses to avoid the election ...... it is high time that the government restructure the state before the election and form separate high-level commissions on forcibly disappeared citizens and return of seized property.

MPRF and NSP-A call strike in Rautahat Kantipur jointly called an indefinite traffic strike in Rautahat district on Monday. .... after the Maoists registered complaints at the District Police Office alleging involvement of their activists in the Gaur Carnage. ...... Gaur-Chandranigahpur stretch looked deserted. .... The district MPRF Chairman Ganesh Yadav alleged that the administration and the Maoists forcefully filed the complaints at a time when the high-level government panel formed to investigate the incident had already submitted a report. ..... Yadav also accused the government of working like the Maoist youth front Young Communist League (YCL). ..... NSP-A leader Anil Kumar Jha said that the strike would continue unless the administration drops the charges.
Parties nowhere near agreement, deadlock continues Prachanda said Monday that the CA elections could not be held until the Comprehensive Peace Agreement was implemented. ...... thousands of martyrs or the state of disappeared people or agreements related with the cantonment management,” the Maoists Supremo questioned, “Can the Constituent Assembly elections be held?”
Govt shouldn't surrender to Maoists: Oli the one after another Maoist demands he said are pushing the peace process to uncertainty. In an interview with the Post, Oli said Maoists would continue to add such demands in future, no matter how unconstitutional their demands are. ...... Oli said the Maoists are choosing vocabulary carefully but the people do not understand their actual motive. ....... "The Maoists should not dream about all the communists coming together ..... the unanimously formulated interim constitution cannot be amended by a simple majority of the interim parliament. Oli also urged the parties to be cautious when a party asks the government to implement its political agenda passed by simple majority but dishonors the decision passed by two-thirds majority of parliament. "This is an ugly political practice. This is the language of unconstitutional forces. They do not respect the constitutional process
उपत्यका र तर्राईका आठ जिल्लामा विशेष सुरक्षा टोली
फेरि आन्दोलन
सरकार पुनःगठनको तयारी ! बैठकमा प्रधानमन्त्रीले माओवादीबाट विगतका सम्झौता, सहमति र समझदारीको इमानदार कार्यान्वयन र यस वर्षभित्र संविधानसभा निर्वाचनको ठोस प्रतिबद्धता आउनुपर्ने भनाइ पनि राख्न छुटाएनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिू सरकारबाट विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र संसद् को निर्देशन अनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे । ....... प्रचण्डले संसद्को निर्देशन कार्यान्वयनका लागि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकार पुनःगठन, सेना समायोजनको गृहकार्यका साथसाथै शान्ति आयोगको स्थापनाजस्ता प्रस्तावहरू अघि सारे । नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरे पनि सरकार पुनःगठन गरी मुख्य मन्त्रालयहरूको समान रूपमा बाूडफाूट, शान्ति तथा पुनःनिमर्ाण मन्त्रालय विघटन गरी शान्ति आयोग गठनमा माओवादी अध्यक्षको जोड थियो । ...... "धेरैजसो कुराहरू सहमतिको नजिक पुगिसकेका छन्," वार्तामा सहभागी एमाले नेता खनाल भन्छन्, "काङ्ग्रेस अलिकति लचिलो भयो भने गतिरोधको अन्त्य हुन्छ ।" उनका भनाइमा, माओवादी चुनावप्रति प्रतिबद्ध र काङ्ग्रेस गणतन्त्रका विषयमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । ....... गणतन्त्रको घोषणा अहिले नै गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने र मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ सीट सङ्ख्या बढाउनु हो । यो 'रोडम्याप' मा माओवादीले पनि सहमति जनाउने सम्भावना देखिूदैछ । त्यसो त मङ्सिर १३ गतेको शीर्ष बैठकमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'काङ्ग्रेसले गणतन्त्र घोषणामा सहमति जनाएको स्थितिमा मिश्रति निर्वाचन प्रणालीभित्रै समानुपातिकलाई ६० वा ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्न ........ उनका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने सर्तमाथि सर्त राख्नुभन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्नतिर केन्दि्रत हुन सुझाव दिएका थिए । ...... अन्तरमि संविधानमा मङ्सिर महिनाभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने वाक्यांश संशोधन गरी त्यसको साटोमा नयाू मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संसद् को दुईतिहाइ बहुमत काङ्ग्रेस एक्लैले जुटाउन सक्दैन । त्यस स्थितिमा काङ् ग्रेसलाई घेर्न वामपन्थी दलहरू मिलेर सरकार परविर्तनको मुद्दालाई अघि सार्ने सम्भावना पनि छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले महासचिव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेर त्यसको सङ्केत दिइसकेका छन् । अर्कोतर्फ, एमालेले काङ्ग्रेसलाई साथ दिइहाल्यो भने पनि दुईतिहाइ पुग्दैन, माओवादीको सहमति जरुरी देखिन्छ ।

Pradeep Nepal warns leaders against foiling election NepalNews the political leaders were staring at total failure. ..... while the leaders were able to steer the people’s movement, they could not manage the subsequent situation. .... “NC doesn’t know the meaning of compromise and understanding. The Maoists have no knowledge what democracy is all about”
Nepal urges Prachanda to accept UML’s option on republic The UML general secretary also sought strong commitment from the Maoist leadership to stop the party’s donation drive and intimidation of cadres of other parties.
VDC secretaries announce fresh protest
RPP to remove 'constitutional monarchy' from its statute
Thapa tells PM that the interim parliament has no right to declare republic
Govt deploys APF-led special taskforce in three Terai districts three districts of Janakpur Zone to check incidents of violence, murder, abduction and extortion. .... Dhanusha, Mahottari and Sarlahi

Seven-party meeting ends inconclusively NepalNews
Prachanda says discussions are close to a breakthrough The Maoist chairman also claimed that parties would eventually agree on reshuffling the current cabinet which would be participated by his party and that the powerful ministries would be shared among the major parties.
Communists should play central role, says Nepal communist parties should play the central role in the transformation of the country. ...... senior Maoist leader Mohan Baidya aka Kiran said that the communist parties should take the leadership role since Nepali Congress (NC) had 'failed' to perform. .....
Minister Gupta vows to fight corruption in NOC; says fuel supply will be normal soon Gupta claimed that he was ready to quit his post if he was unable to normalise petroleum supply in the country within the next few days. ...... Hinting at the possibility of importing petroleum products from China, minister Gupta said the government "will be compelled to look for alternatives" if the supply didn't become normal even after clearing the NOC overdue.
Don't ask for leadership change ahead of polls: NC A day after the major four communist parties agreed on reshuffling the current cabinet including replacing the government leadership ...... the Maoists had proposed change of government leadership clamping accusation on the Nepali Congress that it acted singly in running the coalition government. The UML has supported the Maoist proposal
JTMM-Jwala abducts Janamorcha cadre

Videos

Election is not a magic solution to all problems, claims Prachanda

Maoist leader Mohan Baidya speaks on current political situation
Interaction on Nepalese Politics and Economy
UML General Secretary Nepal speaks
“We discussed the issue of reconstituting cabinet,” says Prachanda
Dev Gurung speaking at inauguration of Rai Danuwar Mukti Morcha
Dinanath Sharma at Dalit Women National Conference
NFIN in 1 hour sit-in protest programme

No comments: