Thursday, November 13, 2014

सगुन सँग सम्बन्ध

न्यु यर्कको नेपाली समुदायमा हालसाल व्यापक चर्चामा आएको नेपाली tech startup सगुन का दुई Cofounder सँग मेरो हिजो कुराकानी भयो। मैले औपचारिक रुपमा नै Advisor को रुपमा सगुनलाई सघाउने कुरा भयो। विशेष गरेर राउंड २ fundraising मा मैले मदत गर्ने कुरामा विशेष छलफल भयो।

The only thing I need is a rapidly growing user base भनेर मैले भनें।
No comments: